شورانگیز

 

شورانگیز یک تکنیک از ابداعات استاد قنبری در تولید سازهای زهی می باشد. اصل ترکیب پوست و چوب در قسمتی از صفحه رو (منطقه ی خرک) پایه این تکنیک می باشد. تکنیک شورانگیز در سه تار، تنبور ،بربط اجرا شده است . از خواص آن می توان تولید صدایی با حجم زیادتر و پر طنین تر و ملاحت بیشتر در مقایسه با ساز مشابه هم خانواده آن نام برد.
پوست مورد استفاده در انواع شورانگیز نسبتا ضخیم می باشد.ودر مقابل رطوبت حساسیت خیلی کمی نسبت به پوست تاردارد.
نمونه هایی از انواع شورانگیز را در عکسهای زیر مشاهده می کنید.

 
لازم به توضیح است این اواخر نوعی شورانگیز به پیشنهاد استاد حسین علیزاده ساخته شده است که جنسیت صدای آن نیز مورد پسند و تایید استاد قنبری مهر قرار گرفته است و استاد علیزاده در بسیاری از کارهای خود تحت نام شورانگیز استفاده کرده است که نقشه آن بصورت زیر می باشد.

 

 

متعلقات:

۱. یکدست سیم

۲. جعبه (Hardcase)