سه تار

سه تار جز سازهای زهی مضرابی است که دارای ۴ سیم می باشد .
مضراب آن ناخن سبابه دست راست است .
قسمتهای اصلی سه تار عبارتند از:
۱. کاسه (عموماً از جنس چوب توت و در بعضی موارد از چوب گردو، آزاد ، رُز وود و ...).
۲. دسته (عموماً از جنس چوب گردو)
۳. صفحه رو (عموماً از جنس چوب توت و در بعضی موارد از چوب اسپروس)
۴. خرک (از جنس چوب شمشاد یا فوفل)
۵. گوشی ها (عموماً از جنس چوب گردو و در بعضی موارد از چوب رُز وود یا آبنوس)
تعداد پرده های سه تار ۲۵ تا ۲۸ عدد و وسعت صدای آن اندکی بیش از ۲.۵ اوکتاو ،که بصورت

می باشد.

سه تار در پنج سایز ساخته می شود:

نقشه زیر به انضمام جدول می تواند مقایسه ای از اندازه های این پنج سایز را نشان دهد

 

اندازه ها به میلیمتر است

 

A B C

D

سه تار بم خوان
660 170 452 850
سه تار کاسه بزرگ
660 160 452 845
سه تار نرمال
660 150 452

845

سه تار 3/4 605 140 415 780
سه تار 1/2 535 130 365 695


در عکسهای زیر سه تیپ معمول سه تار از نظر ظاهر که در کارگاه برادران محمدی
تولید می شوند مشاهده می کنید.

* در سه تار پرده فلزی روی دسته بایستی استخوان کاری شود چون پرده ها داخل شیاری که در استخوان زده می شود قابل
نصب و حرکت هستند.

موارد سفارشی:
۱. نوع پرده ، اعم از روده ای (معمولی) یا فلزی:

۲. انواع مهر کاری روی دسته:

۳. تزئینات دیگر و استفاده از انواع چوبها برای قسمتهای مختلف سه تار. سه تار سازی است که تقریباً هیچ محدودیتی از نظر
تزئین ندارد چند نمونه از تزئینات با چوبهای مختلف را درگالری می توانید مشاهده کنید

 

متعلقات:
۱. جعبه Hard Case
۲. یکدست سیم